Tās izmaksas sakarā ar šo adopciju, un tas ir gan Amerikas galā, gan šajā galā, minimums ir 50 000 ASV dolāru, un daži pat smejas, ka runa ir pat par 90 000 ASV dolāru. Ātri parēķināsim, ja mēs sūtam vairāk nekā 100 bērnu, cik miljoni kaut kur brīvi peld, ko attiecīgie cilvēki makšķerē.

Mēs gatavojam grozījumus, lai aizliegtu izņemt bērnus no audžuģimenēm ar adopciju uz ārzemēm. Es uzskatu, ka bāriņtiesas nepilda savu funkciju un neaizstāv bērnu intereses. Mēs esam pieprasījuši finanšu līdzekļus un arī valdība ir apstiprinājusi, tam, lai mēs varētu arī pavadīt bērnus un lūkoties, kā notiek šis process.

Pētot bērnunamu un bāriņtiesu sistēmu, Latvijas Radio atklāj to, cik ienesīgs bizness noteiktu personu lokam ir bērnu adopcija uz ārzemēm. Desmit gadu laikā uz ārzemēm adoptēti 1367 Latvijas bērni. Katru gadu ārvalstu adopcijā nonāk daudz vairāk bērnu, nekā Latvijas adoptētāju ģimenēs, un noteiktām personām tas ļauj nopelnīt ap trim vai pat vairāk miljonu dolāru gadā. Latvijas Radio atklāj bērnu pārdošanas shēmu un patiesos labuma guvējus.

Un, tātad, Latvijā katru gadu bāriņtiesas no ģimenēm izņem ap tūkstoti bērnu, ievieto bērnunamā vai audžuģimenē, jo visbiežāk šie bērni nav juridiski brīvi, tātad nav nododami adopcijai. Latvijas adoptētājiem ilgi jāgaida rindā, par adoptējamiem bērniem viņi saņem bezpersonisku sarakstu, nav arī bērna fotogrāfijas. Latvijā akreditētas 15 ārvalstu aģentūras, kas piedāvā Latvijas bērnus internetā, divreiz gadā organizē izbraukumus uz Amerikas viesģimenēm, tā apejot adopcijas rindu. Kas ir patiesie labuma guvēji ārvalstu adopcijas shēmā, kuru iegrožot vēlas labklājības ministrs?