Lielākā skolu tīkla optimizēšana sākās līdz ar krīzi 2009. gadā, kad tika ieviests skolu finansēšanas modelis “nauda seko skolēnam”. Tā rezultātā pašvaldības, ņemot vērā nepietiekamo skolēnu skaitu, bija spiestas pieņemt nepopulāru lēmumu – slēgt vai reorganizēt izglītības iestādes. 2009. gadā visā Latvijā tika slēgtas 57 izglītības iestādes un reorganizētas 84. Skolēnu skaitam turpinot kristies, arī skolu skaits sarūk. Deviņu gadu laikā Latvijā slēgtas 119 skolas un reorganizētas 229.

Situācija Latgalē: Kārsavas novadā slēgtās skolu ēkas stāv tukšas. Viļakas novadā skolas ēkā šūšanas uzņēmums. Ciblas novada slēgtajā skolā veco ļaužu māja. Rēzeknes novada Silmalas pagastā potenciāli slēdzamajā skolā iegulda tūkstošus.