Nepilngadīgas, ar bērnu zem sirds, bez izglītības, izdzītas no mājām, vai dzīvesbiedrs lieto alkoholu, rīko skandālus, ir agresīvs, pielieto fizisku un emocionālu vardarbību gan pret sievieti, gan bērniem, šādās situācijās palīdzību sniedz dažādi krīzes centri. Viens no tādiem atrodas Daugavpils novadā, Naujenes mātes un bērna atbalsta centrs “Avotiņi".

Mātes un bērna atbalsta centrs “Avotiņi” ir Naujenes bērnu nama struktūrvienība. Sākotnēji, kad tika izveidots atbalsta centrs, palīdzība tika sniegta jaunajām māmiņām. Centrs tika izveidots ar Eiropas struktūrfondu atbalstu 2005.gadā par vairāk nekā 170 tūkstošiem eiro tika rekonstruētas telpas, iegādāts aprīkojums un apmācīti speciālisti. Tolaik reģionā šāds centrs bija vienīgais. Kad projekts noslēdzās, 2014.gadā tā darbību pārņēma pašvaldība. Un tad tika nolemts, ka pakalpojums jāpiedāvā nevien jaunajām māmiņām, bet ikvienai ģimenei, kas nonākusi krīzes situācijā.