Pēdējo desmit gadu ir strauji mainījusies līdzcilvēku attieksme, jo ir vairāk informācijas par vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Būtiski, ka mainījusies arī paša attieksme. Ja iesi pie cilvēka un lūgsi palīdzību ar domu, ka viņš jau droši vien nepalīdzēs, tad tā arī būs. Pašu attieksmes maiņa ir ļoti svarīga, raidījumā Kā labāk dzīvot atzīst Kristīne Lapuha.

Redze ir viena no piecām cilvēka pamata maņām. Tomēr ir cilvēki, kas diemžēl piedzimst neredzīgi vai dzīves laikā redzi zaudē. Kāda ir viņu pasaule un kā neredzīgs cilvēks jūtas redzīgo pasaulē, raidījumā Kā labāk dzīvot diskutē Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe, biedrības rehabilitācijas centra sociālais darbinieks Deniss Vatjkovičs, biedrības Tiflotehnikas nodaļas klientu apkalpošanas speciālists Kaspars Riekstiņš, cilvēki ar redzes traucējumiem Kristīne Lapuha un Vladislavs Trojāns.

“Daļā sabiedrības ir bailes palīdzēt cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo nezina, kā to darīt. Ir neizpratne, kā ir būt neredzīgam,” analizē Svetlana Sproģe.

Kristīne Lapuha atzinīgi vērtē Latvijas Radio interneta lapu, atzīstot to par ļoti ērtu neredzīgiem cilvēkiem.