Dejot var mācīties jebkurā vecumā, priekšzināšanām nav jābūt, vajag tikai vēlēties!

Dejošana nav tikai labs izklaides veids. Ar dejas palīdzību mēs varam uzturēt sevi labā sportiskā formā, ar dejas palīdzību var uzlabojam savstarpējās attiecības, veidot ciešas draudzības saites daudzu gadu garumā. Par dejošanas prieku saruna raidījumā Kā labāk dzīvot.

Ar dejas palīdzību var sakārtot dzīvi, šim teicienam raidījumā Kā labāk dzīvot piekrīt salsas un un ar to saistīto latino deju ieviesēja Latvijā Juta Vanaga.

Horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja, Deju svētku virsvadītāja Ilze Mažāne par tautas deju dejotājiem saka, ka “dejotāji pulcējas baros” un iesaistīšanās deju kolektīvā ir dzīves veids, kas liek pārplānot personisko dzīvi un bieži to pakārtot dejošanai. Mažāne atzīst, ka iesaistoties deju kolektīvā, primārais ir atrast kompāniju (kolektīvu), vadītāju un tad ir tikai pati deja.

“Terapeitisks efekts piemīt jebkurai dejai!” bilst sertificēta deju un kustību terapeite Simona Orinska.

Vanaga atklāj, ka 90 % sievietes mēģina vadīt dejojot, jo dāmas mācās ātrāk, bet viņām pa vienu ausi iekšā, pa otru – ārā. Vīrietis mācas lēnāk un stabilāk. Dejā vajag ķert kaifu no tā, ka vīrietis vada!

Deja ir kustību veids, kas cilvēkam palīdz būt možam ilgus gadus. Dejošana palīdz arī sportistiem – deja attīsta komandas izjūtu, laukuma izjūtu un uzlabo arī atspērienu un reakciju.