Kā orientēties dzimtas koka veidošanas un izzināšanas līkločos, kā meklēt liecības par iepriekšējām paaudzēm vēsturisku dokumentu un arhīvu kalnos, un kam lūgt padomu, lai meklējumi neaizved aplamā virzienā? Vairāk par to - raidījumā jautāsim portāla ciltskoki.lv izveidotājam Egilam Tursam, Latvijas Valsts vēstures arhīva Tematisko un ģenealoģisko pētījumu nodaļas arhīva ekspertei un vienai no projekta "Raduraksti veidotājām Dacei Plīkšai un ciltskoka veidotājai Agnesei Lūsei.