Latvijas Radio 1 raidījuma "Kā labāk dzīvot" un Swedbank Latvia kopprojekts "Meistars 21.gadsimtā" - raidījumu cikls par latviskās lietišķās mākslas tālākpastāvēšanu. Tās ir mācības, kurās piedalās astoņi meistari. #LV100

Reinis Lācis, Margarita Muntaga, Solvita Zarupska, Dace Odiņa-Zaharova, Aivita Heniņa, Reinis Rudzītis, Margit Dravniece un Ilze Vainovska ir astoņi motivētākie (pieteicās 110) amatnieki, kuri kļūs par meistariem arī internetā!

Trīs mēnešu laikā meistari pilnveidos saziņu ar pircējiem sociālajos tīklos, veidos savu preču internetveikalus un izmēģinās karšu norēķinus izstrādājumu pārdošanā. Ar radio starpniecību mācīties un pieredzi gūt būs iespēja ikvienam, kas vēlas savus lietišķās mākslas izstrādājumus radīt, stāstīt par tiem un pārdot tos neklātienē.

Lūk, arī viņi: