Kā uzstāt par savām tiesībām un droši par to runāt? Kā privātajā un darba vidē saglabāt psiholoģisko līdzsvaru?
Kā palīdzēt otram, nepārkāpjot viņa privātuma robežas? Kas nosaka mūsu robežas? Iemesli, kuru dēļ ir grūti noteikt savas robežas. Sarunā piedalās: psihoterapeite Ginta Ratniece un organizāciju psihologs Reinis Lazda.