Lai gan Vispārējā datu aizsardzības regula pēc sava satura ir ļoti vispārēja, sekas, pārkāpjot regulu, būs ļoti nepatīkamas. Turpinām sarunu, kas mainīsies mūsu dzīvē pēc 25. maija, datuma, kad šī regula stāsies spēkā. Raidījumā Kā labāk dzīvot par gaidāmajām izmaiņām plašāk stāsta zvērināta advokāte Ieva Andersone un Datu Valsts inspekcijas pārstāvis Lauris Linabergs.

Regula neaizliedz veikt datu apstrādi, tas nav ierobežojošs tiesību akts. Tā tikai nosaka, kā šī datu apstrāde veicama, norāda Lauris Linabergs.

Jaunā datu aizsardzības regula dos vairāk iespēju uzraudzīt, kā mūsu dati tiek izmantoti