Radioenciklopēdijas 81.sējumā - LAUMU DABAS PARKS - kāpēči dodas uz Talsu novadu pie Laumu dabas parka saimnieces, galvenās laumas Ingas Riekstiņas. Vai Laumu dabas parkā dzīvo laumiņas? Ko bērni var šeit darīt? Vai šeit notiek kādi īpaši svētki? Vai pie jums dzīvo arī kāds krokodils? Un milzis? Un sēnes arī aug? Kāpēc te ir tieši meža, augu, bišu, putnu un sporta takas?