Cūku mēris un putnu gripa šobrīd ir zemnieku bieds. Kā valsts var palīdzēt šajā jomā, ja saimniecību skar šīs lietas. Studijā: Lauku atbalsta dienesta vadītājas vietnieks Ģirts Krūmiņš un PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktores vietnieks Edvīns Oļševskis.

Cūku mēris šobrīd nav skāris Dienvidkurzemi. Putnu gripa - nav ziņu par slimojošām vārnām. Bet putni no 1. marta līdz 31. maijam būs jātur telpās, lai nebūtu saskares ar migrējošiem savvaļas putniem. Arī tirdziņos mājputnus šajā laikā tirgot nevarēs, bet iegādāties putnus varēs tieši uzturēšanās vietās un pārvest no novietnes uz novietni.