Valsts Darbnespējas ekspertīžu ārstnieciskajā komisijā izveidojušās nesamērīgi garas rindas, un cilvēki gaida ilgāk nekā pusgadu lēmumus par invaliditātes piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Daudziem tas rada ļoti nopietnas problēmas, un situācija tiešām ir sarežģīta. Kāpēc tā? Krustpunktā studijā skaidrojam situāciju un mēģinām rast atbildes uz klausītāju jautājumiem sarunā ar Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktori  Elīnu Celmiņu un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītāju Juri Gaiķi.

* Kas darīts, lai rindas mazinātu. Par invaliditātes statusa pagarināšanu uz 6 mēnešiem. Gadā invaliditātes grupu piešķir vai apstiprina no jauna 70 tūkstošiem cilvēku. Problēmas bija apmēram 7 tūkstošiem cilvēku. Tagad vēl neizskatītas lietas ir apm``ēram 1300 cilvēkiem.

* Raidījuma dalībnieki min, ka problēma bijusi arī nepietiekamais ekspertu skaits, jo esošā kārtība nosaka, ka eksperta statusu var iegūt ārsts, kam ir sertifikāts, tātad praktizējošs ārsts. Tas nozīmē, ka viņam ir citur pamatdarba vieta. Tagad tiek virzīti likuma grozījumi, kad ārsts eksperts varēs būt speciālists ar medicīnas izglītību. Cer, ka otrajā ceturksnī tie varētu tikt virzīti uz Saeimu. Ekspertiem ir jāsaprot diagnozes.

Juris Gaiķis apliecina, ka cilvēkiem, kam jau bijusi invaliditāte, bet termiņš beidzies, nav jāuztraucas, ja izskatīšana ir aizkavējusies, jo viņu invaliditātei nebūs pārtraukuma.

No 2015. gada lietas skata aŗi neklātienē, kā klausītāja saka - pēc papīriem, kas šķiet svarīgāki, nesatiekot konkrēto cilvēku un nevērtējot uz vietas. Tomēr jebkurā gadījumā ir svarīgi izmeklējumi.

Apmēram pusei invaliditāte tiek piešķirta uz mūžu. Pirmajā reizē to uz mūžu nepiešķir, taču, ja skata jau trešo reizi, tad var piešķirt uz mūžu.

Jebkurš iesniegums ir jāizskata mēneša laikā, taču ja ir kādi apstākļi, izskatīšanu var pagarināt vēl un 4 mēnešiem. Joprojām ir spēkā norma, ka invaliditāti var pagarināt uz 6 mēnešiem, pirms piešķir uz ilgāku laiku, - tā skaidro raidījuma dalībnieki.