Kļuvis zināms, ka patlaban norit sarunas par vairāku augstskolu reorganizāciju. Pagaidām netiek atklāts, kuras augstskolas šajā procesā ir iesaistītas, vien izskanējusi informācija, ka tās ir četras valsts dibinātas augstskolas. Vai, samazinoties studentu skaitam, augstākās izglītības iestādēm būs ciešāk jāsadarbojas vai pat jāapvienojas, par to diskusija stundā pēc vieniem. 

Sarunā piedalās LU porektors, profesors Valdis Segliņš, RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa, Augstākās izglītības padomes vadītājs Jānis Vētra un RTU rektors Leonīds Ribickis.