2018.gads sola daudz pārmaiņu, tajā skaitā nodokļu jomā, jo sāk darboties valdības pērn apstiprinātā nodokļu reforma. Par to, kādi būs lielākie izaicinājumi saistībā ar nodokļu reformas ieviešanu, kādi būs nākami soļi ēnu ekonomikas apkarošanā un citām aktualitātēm, Krustpunktā iztaujājam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ilzi Cīruli un viņas vietnieci Daci Pelēko. Studijā arī žurnālisti – Madara Fridrihsone no Latvijas Radio Ziņu dienesta un Matīss Arnicāns no Latvijas Televīzijas.

Valsts ieņēmumu dienests administratīvā sloga mazināšanas nolūkā vēlas atteikties no prasības fiziskām personām aizpildīt gada ienākumu deklarāciju pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atgūšanai, - atzina VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

VID atbild uz klausītāju jautājumiem

Līva: Esam liels uzņēmums, bet nevienam darbiniekam neesam saņēmuši neapliekamo minimumu, ko darīt?

Atbilde: Valsts ieņēmumu dienests ienākuma izmaksātājam, kuram ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, no 2018.gada 1.janvāra nodrošina ierakstu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskatā “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” par darba ņēmējiem piemērojamo Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamā minimuma apmēru.

Ir konstatēts, ka atsevišķos gadījumos nav ticis nosūtīts paziņojums uz Elektronisko deklarēšanas sistēmu par notikušo prognozētā mēneša neapliekama minimuma aprēķinu, tāpēc vajadzētu pārbaudīt pārskatu, lai pārliecinātos, vai tiešām tajā nav datu par nevienu darbinieku.

Vija: Mana darba alga par 2016. gadu nav pārsniegusi 1000 eiro mēnesī, bet darba devējam atsūtīts ka neapliekamais nodoklis ir jāpiemēro nulle... Jautājums: pēc kādiem kritērijiem VID vērtē nodokļa piemērošanu, ja arī ienākumi nepārsniedz likumā noteiktos ienākumus.

Atbilde: Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu nosaka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12. pantu un Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumiem Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, ņemot vērā informāciju par fiziskās personas gūtiem ienākumiem laikā periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim.

Ja minētajā periodā fiziskajai personai kopējie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi, kas ir dalīti ar mēnešu skaitu, kuros gūts ienākums, pārsniedz 1000 euro, tad aprēķinātais Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir nulle.  

Ņemot vērā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktos ierobežojumus, Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums netiek aprēķināts fiziskām personām, kuras ir nerezidenti, pensionāri, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieki vai ir citas personas apgādībā.

Jānis Bērziņš: Vai VID ir kāds rīcības plāns par Taxify krāpniecību jaungada naktī? Vai Taxify šoferiem ir paredzēti privātie auditi, jo nav jau noslēpums, ka Taxify vadītāji nodokļus nemaksā?

Atbilde: VID kontroles pasākumus plāno, pamatojoties uz VID risku vadības sistēmas informāciju, kā arī saņemot informāciju no trešajām personām par konkrētu personu pārkāpumiem.

Taksometru noteikto tarifu ievērošanas uzraudzība nav VID kompetencē. Maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka un uzrauga pašvaldības. Rīgā maksimālā maksa par pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru noteikta Rīgas domes 2011. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr.118 “Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā”.

Iveta: Neatrodu EDSā sarakstu par darbiniekiem paredzamajiem neapliekamajiem minimumiem. Ir tādi uzņēmumi, kas tādus sarakstus nesaņems?

Atbilde: Prognozētais mēneša neapliekamais minimums darba devējam tiek attēlots Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskatā “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” – pārskats ir papildināts ar jaunu kolonnu.

Ir konstatēta tehniska problēma, kad atsevišķos gadījumos darba devējiem netika nosūtīta informācija par prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Minēta problēma tiks atrisināta tuvākajā laikā.

Ronalds: VID nav piemērojusi pienākošās atlaides pensionāriem ar invaliditāti un nepamatoti ieturējusi ienākuma nodokli jau vairākus gadus. Tagad pensionāriem, lai atgūtu savu naudu, jāiesniedz VIDā ienākumu deklarācijas par 2015. un 2016.gadu. Par 2017. gadu iesniegt varēs tikai pēc 1.marta. Vai pēc analoģijas nevajadzētu pierēķināt klāt kavējuma naudu, ko VID piemēro nodokļu maksājumu kavētājiem?

Atbilde: Gada laikā nodokļa atvieglojumu par invaliditāti piemēro darba devējs vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, atkarībā no tā, kuru no tiem nodokļa maksātājs ir atzīmējis savā algas nodokļa grāmatiņā par galveno ienākuma gūšanas vietu, aprēķinot izmaksājamo ienākumu – darba algu vai pensiju.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienests veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķinu, ja gada laikā nodokļa atvieglojums par invaliditāti nav piemērots un nodokļa maksātājs ir iesniedzis gada ienākumu deklarāciju pārmaksāta nodokļa saņemšanai. Minētajā gadījumā nav pamata piemērot kavējuma naudu.

Jānis Vētra: Vai nodoklis tiks piemērots arī tiem, kuri Superbingo laimēs auto?

Atbilde: Sākot no 2018. gada 1. janvāra izložu un azartspēļu laimesti ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja laimesta (tā vērtības) apmērs kopsummā taksācijas gada laikā pārsniedz 3000 euro. Ņemot vērā minēto, ja automašīnas vērtība pārsniegs 3000 euro, tad no tās pārsnieguma daļas tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Jānis: Kā veicās reidos pie frizieriem un skaistumkopšanas saloniem? Nezinu nevienu cilvēku, kuram šajā sektorā strādājošie izsniedz čeku...

Atbilde: Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 82.1.3. apakšpunkts nosaka, ja par patstāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem vidējie skaidrās naudas ieņēmumi nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas, nodokļu maksātājs drīkst darījumu apliecināt ar minēto Ministru kabineta noteikumu 71. punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma.

Tādējādi, ja frizētavas vai skaistumkopšanas salona skaidrās naudas ieņēmumi nepārsniedz normatīvajā aktā noteikto, nodokļu maksātājam nav pienākums lietot kases aparātu, kā arī obligāti izsniegt VID reģistrēto kvīti.

Gadījumā, ja vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas, nodokļu maksātājs nākamā mēneša laikā nodrošina kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanu. VID par gadījumiem, kad neizsniedz darījumu apliecinošu dokumentu, var informēt, izmantojot VID mājas lapā esošo kontaktformu “Sazinies ar mums”, izvēloties tēmu “Ziņojums par pārkāpumu” (https://www.vid.gov.lv/lv/sazinies-ar-mums), vai sūtot informāciju uz elektronisko pasta adresi parkapumi@vid.gov.lv.

VID Nodokļu kontroles pārvaldes veiktie nodokļu kontroles pasākumi frizieriem un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem:

2017.gads:

          1) 10 nodokļu maksātājiem veiktas tematiskās pārbaudes. Dažāda rakstura pārkāpumi konstatēti 9 pārbaudēs. Visbiežāk konstatēti pārkāpumi kases aparāta izmantošanā (6 gadījumos), ieņēmumu nereģistrēšanā (3 gadījumos). Par konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 7 gadījumos piemērots naudas sods 9,0 tūkst. EUR apmērā. Tematisko pārbaužu laikā pēc VID aicinājuma 6 nodokļu maksātāji paši iesniedza deklarāciju precizējumus, papildus deklarējot maksājumus budžetā 2,0 tūkst. EUR apmērā;

          2) pieciem nodokļu maksātājiem veikti nodokļu auditi, papildus aprēķinot maksājumus budžetā 466,2 tūkst. EUR apmērā, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 238,6 tūkst. EUR;

          3) diviem nodokļu maksātājiem par konstatētajiem pārkāpumiem ir pieņemti lēmumi par saimnieciskās darbības apturēšanu;

     2016.gads:

          1) 51 nodokļu maksātājam veiktas tematiskās pārbaudes. Dažāda rakstura pārkāpumi konstatēti 48 pārbaudēs.  Visbiežāk konstatēti pārkāpumi ieņēmumu nereģistrēšanā (14 gadījumos), EKA čeku vai darījumu apliecinošu dokumentu neizsniegšanā (13 gadījumos). Par konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 38 gadījumos piemērots naudas sods 23,2 tūkst. EUR apmērā. Tematisko pārbaužu laikā pēc VID aicinājuma 25 nodokļu maksātāji paši iesniedza deklarāciju precizējumus, papildus deklarējot maksājumus budžetā 3,0 tūkst. EUR apmērā;

          2) vienam nodokļu maksātājam veikts nodokļu audits, papildus aprēķinot maksājumus budžetā 426,3 tūkst. EUR apmērā, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 229,7 tūkst. EUR;

          3) pieciem nodokļu maksātājiem par konstatētajiem pārkāpumiem ir pieņemti lēmumi par saimnieciskās darbības apturēšanu.

Agnese: Sakiet, lūdzu, kā ir ar neapliekamo minimumu par apgādāmajiem šogad - manam bērnam šogad paliks 18 gadi, bet viņš turpina mācīties vidusskolā. Vai tas kaut kā ietekmēs manas algas apjomu, ko saņemu uz rokām?

Atbilde: Vienam no vecākiem var turpināt piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu personu līdz tās 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja apgādībā esošā persona nestrādā un mācās vidusskolā vai augstskolā.

Jānis: Jūs vēlaties atteikties no gada deklarāciju iesniegšanas papīra formātā (fiziskām personām) -sakiet,kā es varēšu iesniegt deklarāciju un atgūt pārmaksātos nodokļus, ja es neizmantoju internetbanku. Rēķinus maksā sieva, mums pietiek, ka viņa izmanto i-banku.

Atbilde: Internetbanka ir tikai viens no VID piedāvātajiem EDS autentifikācijas līdzekļiem. Ja persona internetbanku neizmanto, nepieciešams izveidot sev e-pasta adresi (ja tādas vēl nav) un jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā aizpildīt iesniegumu, uz kura pamata VID reģistrēs personu kā EDS lietotāju un nosūtīs lietotāja rekvizītus uz norādīto e-pasta adresi.

Guntis: Kur ir redzami termiņi mazajiem uzņēmumiem, kad uzņēmumiem, kas no neproduktīvās gramatvedības uzlabosies, jo, ja nav pamatlīdzekļu un visa nauda bezskaidri apgrozās bankas kontā, tad faktiski 200-50 € ik gadu var ietaupīt, nesniedzot tukšu gada pārskatu.

Atbilde: Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 98. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram kapitālsabiedrības, personālsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības šā likuma 97. panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minētos dokumentus. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Dokumentus Uzņēmumu reģistram nodod tiešsaistes datu pārraides režīmā. 8. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka sabiedrībai ir pienākums sagatavot gada pārskatu par katru pārskata gadu likuma "Par grāmatvedību" izpratnē.

Gada pārskats tiek sagatavots, lai gada pārskata lietotāji, piemēram, sabiedrības akcionāri, darbinieki, finanšu analītiķi, investori, kā arī valsts institūcijas un citas ieinteresētās personas varētu gūt skaidru priekšstatu par sabiedrības resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienests, ņemot vērā likumdevēja pilnvarojumu, kā viens no gada pārskatos uzrādītās informācijas lietotājiem saņem sagatavoto gada pārskatu atvasinājumus un nodod tos Uzņēmumu reģistram publiskošanai.

Jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums paredz kārtību, kad nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiesniegt Valsts ieņēmumu dienestam deklarāciju par to taksācijas periodu, kurā neveidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts, izņemot deklarāciju par taksācijas periodu, kurš attiecas uz pārskata gada pēdējo mēnesi. Tāpat Dabas resursu nodokļu likums paredz kārtību, kad nodokļu maksātājs pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam nesniedz par periodu, kurā ticis piemērots atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas.

Jāatzīmē, tikai konkrētajā nodokļa likumā var noteikt prasības attiecībā par nodokļa deklarāciju vai pārskatu neiesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā.

Andrejs: Pagājušo gadu 25. decembrī kazino laimēju lielu naudas summu. Bet vēl neesmu saņēmis laimestu, kā sola kazino pārstāvis, viņiem pēc noteikumiem nauda ir jāpārskaita 30 dienu laikā. Līdz ar to sanāks, ka naudu saņemšu šogad. Vai man būs jāmaksā nodoklis valstij par laimestu..?

Atbilde: Ņemot vērā to, ka par ienākuma gūšanas dienu uzskatāma diena, kad nodokļa maksātājs saņem naudu, tad 2018. gadā izmaksātais azartspēļu laimests tiks uzskatīts par ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 20.4 punktā noteikto.

Anita: Vai par 2. grupas invalīdu, kurš pēc likuma ir sociāli apdrošināta persona, ir jāmaksā sociālās iemaksas, ja viņš strādā?

Atbilde: Darba devējs aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju, tai skaitā arī par darbinieku ar otrās grupas invaliditāti.

Māris: Vai, spēlējot pokeri ārvalsts mājas lapā, kura, iespējams, nav reģistrēta Izložu un Azartspēļu inspekcijā, spēlētājam ir jādeklarē un jāmaksā nodoklis par peļņu, kuru viņš, iespējams, gūst. Vai šāds iespējamais ienākums no nodokļu viedokļa ir (būs) līdzvērtīgs Latvijas loteriju laimestiem- kā Bingo, Keno u.c.

Atbilde: Par fiziskās personas Latvijas rezidenta ienākumu, par kuru ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti izložu un azartspēļu laimesti, ja laimesta (tā vērtības) apmērs (to kopsumma) taksācijas gada laikā pārsniedz 3000 EUR. Līdz ar to, jebkurš laimests, kuru gūst fiziskā persona Latvijā vai ārvalstīs, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 5. punktu ar nodokli nav apliekami izložu un azartspēļu laimesti, ja laimesta (tā vērtības) apmērs (to kopsumma) taksācijas gada laikā nepārsniedz 3000 EUR. Savukārt, minētā likuma 15. panta 24. daļa nosaka, ja maksātājs laimējis izložu vai azartspēļu laimestu, kas pārsniedz 3000 EUR, un tas izmaksāts vienā reizē vai summējot visā azartspēles organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 3000 euro, bet nepārsniedz 55 000 EUR, taksācijas gada laikā piemēro nodokļa likmi 23 procentu apmērā, bet izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 55 000 EUR, piemēro nodokļa likmi 31,4 procentu apmērā.

Tatjana Rozenvalde: Kāpēc nevar atteikties restorānos no pirmsčekiem?

Atbilde: Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” 22.1 punktu starprēķins (pirmčeks) ir dokumenta izdrukas veids “nefiskālais dokuments”, kas paredzēts, lai informētu klientu par sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm pirms darījuma informatīvā nolūkā.

Starprēķins klientu informē un ļauj tam pārliecināties par sniegto pakalpojumu vai preču kopējo darījuma summas pareizību. Starprēķina izdruka nav obligāta. Pēc klienta pieprasījuma starprēķins var netikt izsniegts, un klients var veikt samaksu par darījumu bez starprēķina saņemšanas.

Ja grāmatvedības kārtošanai tiek izmantota vienkāršā ieraksta sistēma, tad Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” paredz, ka persona saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus var nereģistrēt ieņēmumu un izdevumu žurnālā, ja tā savu saimniecisko darījumu nodrošināšanai veic tikai bezskaidras naudas norēķinus, šim nolūkam izmantojot atsevišķu maksājumu kontu, kuru tai atvēris personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Laima: Jautājums sekojošs. No šī gada 1. janvāra stājās spēkā apgrieztā nodokļa maksāšana būvniecības materiāliem. Tātad no šī gada uzņēmums nevar aizsūtīt darbinieku uz veikalu ar skaidru naudu, lai nopirktu, piemēram, skrūves, jo PVN uzņēmums nevarēs atskaitīt no šĪ čeka. Čeks kļūst nederīgs kā PVN atskaitīšanas dokuments, arī, ja maksā ar norēķinu karti, tas nozīmē, ka visiem veikaliem ir jāspēj izrakstīt pavadzīmi, arī par piecām skrūvēm. Kādā veidā tas samazina birokrātijas slogu un cik tas ir reāli izdarāms dzīvē, jo tas skar pilnīgi visus uzņēmumus?

Atbilde: Ja uzņēmums, reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, dod rīkojumu savam darbiniekam iegādāties cita uzņēmuma (reģistrēta iekšzemes PVN maksātāja) veikalā būvmateriālus, tad uzņēmuma darbiniekam jāinformē veikala pārdevējs par būvizstrādājumu iegādi uz sava darba devēja vārda un darījumam tādējādi jāpiemēro apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.

Maksājumi ar kredītiestāžu maksājumu kartēm ir uzskatāmi par bezskaidras naudas norēķiniem, tomēr preču pārdevējam jāspēj pārliecināties, ka pircēja pārstāvja rīcībā esošā kredītiestādes maksājumu karte pieder reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam.

Ināra: Vai var sniegt deklarāciju par 2016.gadu, ja darba alga bija 600 EUR un neapliekamais minimums 75 EUR?

Atbilde: Jebkura fiziskā persona var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam savu gada ienākumu deklarāciju un rezumējošā kārtībā veikt aprēķinātā nodokļa pārrēķinu, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (par izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos, dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem vai ziedojumiem vai dāvinājumiem) vai diferencēto neapliekamo minimumu (ja kopējie 2016. gada ienākumi ir mazāki par 12 000 EUR).