Klajā nācis Andras Manfeldes romāns „Virsnieku sievas”, kas iekļaujas vēstures romānu sērijā „Mēs. Latvija, XX gadsimts” un veltīts 70. gadiem. Viens no galvenajiem romāna varoņiem ir ļoti specifiskā Liepājas Karostas vide – bīstama, izmisīga un noslēpumaina. Šajā vidē tad arī veidojas virsnieku sievu un citu Karostas iedzīvotāju likteņi.

Autore uzsver, ka viņas mērķis nav bijis izskaidrot vēsturi vai dot definīciju 70. gadiem, bet gan veidot dialogu ar šodienu.