Trīs Sigurda Vīdzirkstes oriģināldarbi izstādīti Marka Rotko ekspozīcijas meditatīvajā “Klusuma telpā” Marka Rotko mākslas centrā. Daugavpilī dzimušajam Ņujorkas avangardistam Sigurdam Vīdzirkstem veltītā ekspozīcija būs aplūkojama līdz nākamā gada 8. aprīlim.

"To var salīdzināt ar seriālo mūziku. Tas, kas Štokhauzens ir mūzikā, Vīdzirkste ir mākslā.  Par to ir grūti runāt, jo vārdi ir atņemti," par mākslinieku Sigurdu Vīdzirksti raidījumā Kultūras Rondo stāsta mākslas zinātniece Anita Vanaga.

"Sākotnēji Vīdzirkstem ir krāsaini figurāli darbi, bet pakāpeniski viņš gūst Ņujorkas iedvesmu, 60. gadi ir viņa uzplaukums. To, ko viņš uztaisa, viņš nosauc par "kibernētiskiem audekliem". Viņš ir bijis skops vārdos, lietojis šo vienu apzīmējumu "kibernētiskā glezniecība". Mākslas zinātniece Eleonora Šturma vērtē, ka tas varētu būt konjunktūras gājiens, jo kibernētika toreiz bija uz viļņa.

Vīdzirkste bija matemātiski orientēts, viņam patika ritmiskās sistēmas, struktūras, gan ar skaitļiem, gan dzejā. Dzejā viņam patika pantmēra pieraksts, ne paši vārdi. Ritmiskās struktūras, kas ir aiz vārdiem," skaidro Anita Vanaga.

"Cilvēks mani visvairāk ieinteresēja savas mākslas dēļ. Es nebiju viņu vēl satikusi, kad pirmo reizi redzēju viņa darbus, teicu, ka viņš ir lielisks," atmiņās dalās māksliniece, Sigurda Vīdzirkstes atraitne Daina Dagnija. "Vispirms iemīlējos mākslā un tad cilvēkā. Cilvēks jau ir tā māksla un mākslai ir jābūt tam cilvēkam. Tie, kas taisa, ko citi dara, tie nav īsti."

Divi Daugavpilī dzimuši mākslas ģēniji 2018. gadā svin nozīmīgas jubilejas – Marks Rotko 115, bet Sigurds Vīdzirkste – 90. Par godu Daugavpilī dzimušā mākslinieka jubilejai trīs Sigurda Vīdzirkstes oriģināldarbi izstādīti Marka Rotko ekspozīcijas meditatīvajā "Klusuma telpā", ļaujot skatītājiem vilkt paralēles abu mākslinieku likteņos.

Sigurds Arvīds Vīdzirkste dzimis Daugavpilī 1928. gada 10. februārī. Mākslinieka bērnības gadi aizritēja, mācoties Daugavpilī un Rīgā. Taču jau 16 gadu vecumā Sigurds Vīdzirkste devās bēgļu gaitās, sākumā uz Vāciju, bet jau 1950. gada Ziemassvētkos ieceļoja ASV, kur kopā ar ģimeni apmetās Ņujorkā.

Anita Vanaga stāsta, ka kopā ar Dainu Dagniju Ņujorkā izstaigājusi "Vīdzirkstes takas", "Elles ķēķa takas", kuru vairs nav, bet kur var apjaust to, ka mākslinieks ir bijis nozīmīgs ne tikai latviešu vidē, bet, ka devis nozīmīgu novatorisku ieguldījumu abstraktās glezniecības valodas attīstībā.

Šobrīd lielāka Sigurda Vīdzirkstes darbu kolekcija glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā. 90. gados Daina Dagnija lielu daļu mākslinieka darbu dāvināja Kultūras fondam, kuru toreiz vadīja dzejnieks Imants Ziedonis, fonds tos nodeva tālāk muzejam.

"Tie ir absolūti brīnišķīgi darbi, kurus nevaram redzēt,” bilst Anita Vanaga. Tikai viens darbs ir aplūkojams muzeja ekspozīcijā par 20. gs. 80. gadu mākslu.