"Būt fotokluba "Rīga" biedram bija prestiži," - atzīst izstādes "Fotokluba "Rīga" vēsture" veidotāji. Kluba pastāvēšanas gados fotoklubā darbojušies aptuveni 400 rīdzinieki, bet kluba aktivitātēs iesaistīto bijis vēl vairāk. Latvijas Fotogrāfijas muzejs piedāvā iepazīt vecāko Rīgas fotoklubu, kam šogad aprit 55 gadskārta. Izstādi veido divas daļas: kluba  vēsture un tās dalībnieku daiļrade. Apskatei izliktas ap 120 fotogrāfijas, gan labi zināmas un godalgotas, gan mazāk redzētas.

Fotogrāfijas muzeja 2. stāva zālē izveidota ekspozīcija, kas stāsta par fotokluba "Rīga" vēsturi. Šis vecākais Rīgas fotoklubs ir kultūras un mākslas dzīves nesenās pagātnes daļa. Tas dibināts 1962. gadā, lai gan priekšvēsture esot vēl senāka. Informatīvie materiāli, videointervijas, lietiskie priekšmeti, kā piemēram, saņemtie kausi un medaļas, izstāžu katalogi, afišas un  ielūgumi, kluba darbību atainojošas fotogrāfijas ir kluba vēstures liecinieki. Izstādes autore ir Daiga Jamonte.

"Rīgā pirmais fotoklubs ir 1962. gadā Tautas universitātes Žurnālistu fakultātes klausītāju neliela grupas veidots. Viņi nolemj, ka grib vēl ko apgūt par fotomākslu. Vilni Folkmani pierunā organizēt klubu un viņš bija pirmais tā vadītājs,” stāsta Daiga Jamonte.

Fotoklubam "Rīga" ir bagātīgs arhīvs, Fotogrāfijas muzeja ekspozīcijā tikai neliela daļa no tā vērtībām. Šajā izstādē senākās liecības ir protokols par kluba dibināšanu, saglabājies ir arī ar roku zīmēts pirmās izstādes, kas notika jau 1962. gada maijā.

"60. gadi bijuši meklējumi laiku, izstādē īss skats nozīmīgos punktos, 70. gadi – izteikts starptautisko panākumu laiks. 80.gadi ar pārbūvi iezīmēja jaunu skatījumu, jaunas vēsmas, kā veidot fotogrāfiju. 90. gadi visiem Latvijā bija salīdzinoši grūti, kad nācās ļoti piedomāt, kā dzīvot," skaidro Daiga Jamonte.

Fotoklubs "Rīga" bija fotogrāfu avangards. Īsā laikā tas no domubiedru kopas izveidojās par fotomākslinieku apvienību, kurā darbojās tādi ievērojami mākslinieki kā Gunārs Binde, Jānis Gleizds, Leonīds Tugaļevs, Vilhelms Mihailovskis, Valdis Brauns, Egons Spuris un daudzi citi.

"Motivācija, kāpēc veidot šo klubu bija, lai varētu turpināt mācīties. Jo Padomju Savienībā fotogrāfija bija ļoti pragmatiska," atzīst Daiga Jamonte.

"Jauniešiem, kas izveidoja foto klubu, bija interese veidot citādu fotogrāfiju. Tas bija prieka darbs. (..) Daudz bija tehnisko eksperimentu, ar kuriem centās paspilgtināt māksliniecisko iespaidu."

Izstādē apskatāma tikai neliela daļa fotokluba "Rīga" godalgu. Kā atgādinājums arī Valda Brauna tik pazīstamā fotogrāfija "Laimes lietus", kas 1978.gadā "World Press Photo" Nīderlandē ieguva Zelta medaļu.

"Visas godalgas nav pilnībā apzinātas," atzīst Daiga Jamonte. "Ir starptautiskās godalgas, ir vietējie starpklubu konkursi. Var runāt par kaudzēm godalgu, kas laikā gaitā saņemti dažādos konkursos."

Izstādē var arī aplūkot liecības, kāda bijusi fotokluba "Rīga" ikdiena, kā devušies izbraukumos, kā atpūtušies. Muzeja kāpnēs izliktas fotokluba "Rīga” izstāžu afišas, savukārt fotokluba biedru daiļrade – ap 120 fotogrāfiju – aplūkojamas 3. stāva zālē. Nav lietas, nav tēmas, kas nebūtu fotografētas, tomēr šai izstādei izvēlētas dažas no tām. Ievadam fotogrāfijas ar Rīgas attēliem. Izstādē redzamas gan slavenas fotogrāfijas, kas daudzkārt publicētas, gan mazāk zināmi darbi. Tie visi ir 20. gadsimta otrajā pusē tapuši darbi. Izstādē īpaša tēma ir tehniskie eksperimenti.

Svarīgi piebilst, ka izstādē redzamie darbi apliecina, - fotokluba "Rīga" dalībnieki pierādīja, ka fotogrāfija ir māksla. Un fotogrāfijas mākslinieciskais iespaids – tikpat liels kā jebkuram citam tradicionālam mākslas žanram.

Izstāde "Fotokluba "Rīga" vēsture" Latvijas Fotogrāfijas muzejā skatāma līdz 22.oktobrim.