Brāļu Grimmu pasakās ietvertā morāle joprojām svarīga visai cilvēcei, tā uzskata brāļu Grimmu biedrībā. Biedrība atrodas Kaselē un atbalsta brāļiem Grimmiem veltīto muzeju darbību, kā arī veido ceļojošas izstādes, kas bieži eksponētas ārpus Vācijas. Šoreiz izstāde „Brāļu Grimmu pasaku pasaule” atceļojusi uz Rīgu un pašlaik skatāma Ojāra Vācieša muzejā. Izstāde iepazīstina ar brāļu pasaku apkopotāju un valodnieku Jakoba Grimma un Vilhelma Grimma dzīvi un daiļradi, īpašu uzmanību veltot viņu publicētajām pasakām. Par izstādi stāsta tās autors Bernhards Lauers.

“Brāļi Grimmi ir zināmi visā pasaulē, taču šeit Rīgā jo īpaši, jo viens ļoti svarīgs brāļu Grimmu priekštecis - Johans Gotfrīds Herders, kurš tieši šeit Rīgā radīja un strādāja, ir tautas tradīciju pamatlicējs literatūrā un brāļi Grimmi tieši norāda uz viņa vākumu,” skaidro Barnhards Lauers.

“Tāpēc esmu priecīgs atkal būt šeit, Rīgā, esmu atvedis šurp diezgan plašu izstādi par brāļu Grimmu dzīvi un daiļradi.

Viņi, protams, ir zināmi kā tautas pasaku un teiksmu vācēji, taču viņiem bija svarīga loma vācu valodas kā valodniecības un literatūras pamatlicējiem.

Viņi snieguši lielu ieguldījumu arī vācu tautas nacionālajā kustībā 19.gadsimtā, un arī tas dažos eksponātos izstādē redzams,” turpina Lauers.

Saruna ar Bernhardu Laueru norit krievu valodā, jo viņš studējis slāvu valodas un labprāt runā krieviski. Interesanti uzzināt, ka viņš studējis Marburgas universitātē, turpat kur brāļi Grimmi studējuši jurisprudenci, taču tā viņus nav aizrāvusi. Sava skolotāja bibliotēkā viņi iepazinās ar grāmatām par vācu literatūras tradīciju, un tad viņi sāka studēt valodas, literatūru un tautas tradīcijas.

Brāļu Grimmu Kaseles biedrības veidotā izstāde „Brāļu Grimmu pasaku pasaule” Ojāra Vācieša muzejā skatāma līdz 6.septembrim.