No 3. līdz 7. augustam Rīgā un Jūrmalā norisinājās  starptautiska konference “Personība un laiks muzeja ekspozīcijā”. Konferenci rīkoja Starptautiskās muzeju padomes Literatūras un Komponistu muzeju starptautiskā komiteja (ICOM ICLCM) sadarbībā ar Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālo komiteju (ICOM LNK). Konferencē piedalījās pārstāvji no 18 valstīm.

Ar kādiem izaicinājumiem sastopas personībām veltītie muzeji, Kultūras Rondo pārdomās pēc starptautiskās konferences „Personība un laiks muzeja ekspozīcijā” dalās ICOM LNK valdes locekle, Aleksandra Čaka muzeja direktore Antra Medne un ICOM ICLCM valdes locekle, Jāņa Akuratera muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Maira Valtere. Pa tālruni sazināmies ar muzeoloģi, projektu vadītāju Inetu Zelču-Sīmansoni, kura konferencē vadīja diskusiju par personību muzeju neērtajiem jeb ēnas jautājumiem muzeju saturā un administratīvajā darbā.

Ierakstā - konferences viesu viedokļi. Gaļina Aleksejeva vada Literatūras un Komponistu muzeju starptautisko padomi un ir Ļeva Tolstoja muzeja Jasnoja Poļanā zinātniskā darba vadītāja. Īsā sarunā viņa raksturo muzeju, kurā strādā, kā arī akcentē jaunās iezīmes memoriālo muzeju darbā. Gaļina Belanoviča ir Memoriālā Čaikovska muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā, sarunā viņa atklāj, kādas iezīmes raksturo muzeja darbu mūsdienās.

Konferences referenti iepazīstināja klausītājus gan ar labās prakses piemēriem muzeju ekspozīciju un izstāžu satura un dizaina risinājumos, gan sniedza ieskatu literāro muzeju ekspozīciju vēsturiskajā attīstībā. Referātos skartas tēmas, kas saistītas ar laikmeta un vēsturisko notikumu atklāsmi personībām veltītajos muzejos. Tāpat izskanēja priekšlasījumi, kas veltīti muzeja darbības fenomenoloģiskiem aspektiem, kā arī psiholoģiskajiem nosacījumiem, piemēram, atmiņu un emociju lomai pagātnes interpretācijā.