Pēc Otrā pasaules kara vācbaltiešu izcelsmes bibliofils Oto Bongs Rietumvācijā veidoja vienu no apjomīgākajiem Baltijas pagātnes liecību krājumiem, kas kopš 1951. gada pazīstams ar nosaukumu Baltijas Centrālā bibliotēka. Par Oto Bongu un viņa bibliotēku saruna ar grāmatniecības pētnieku Viesturu Zanderu, kurš Nacionālajā bibliotēkā ir izveidojis izstādi “Oto Bongs. Krājējs”.

 

O. Bonga krājums – iespieddarbi, attēli, rokraksti un citi dokumenti – daudzveidīgi atspoguļo Baltijas reģiona kultūras, politisko un saimniecības vēsturi. Tajā savu mājvietu ir radušas grāmatas no sabiedriskām un privātām bibliotēkām, kas savulaik pastāvējušas Latvijā un Igaunijā vai arī piederējušas ar Baltiju saistītām personībām. Dažādi nozīmīgi, atsevišķos gadījumos pat unikāli materiāli O. Bonga krājumu papildinājuši kā dāvinājumi, pirkumi izsolēs un sīkumtirgu laukumos.