Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un Lībiešu kultūras centrs atvēris lībiešu mūsdienu dzejas krājumu “Trilium”. Krājums veidots ar mērķi ar lībiešu literatūras tulkojumiem iepazīstināt arī angļu valodā lasošo auditoriju, un dzejoļi grāmatā tulkoti arī angļu valodā. Bilingvālā krājuma sastādītājs un redaktors ir Valts Ernštreits.

Ideja par pirmo lībiešu dzejas kopkrājumu ar tulkojumu angļu valodā radās pērn, zinot, ka Latvijai līdz ar pārējām Baltijas valstīm būs īpašo viesu statuss Londonas Grāmatu tirgū. Krājumā, kuram dots meža trīslapu lilijas „Trillium” nosaukums, lasāmi Valta Ernštreita, Baibas Dambergas un Ķempju Kārļa jeb Karla Pajusalu dzejoļi Raiena van Vinkla un Ulda Baloža atdzejojumos. Valts, kurš tos rediģējis, atzīst, ka darbs bijis ļoti grūts, jo angļu un lībiešu teksta poētiskums un skaniskums savu kraso pretējību atklājuši pamazām, bet tik spilgti, ka reizēm bijusi jāievelk dziļa elpa, lai darbu turpinātu. Nu tas ir nodots lasītāju rīcībā.

Kā stāsta Valts Ernštreits, angļu izdevēju interese par krājumu esot bijusi jūtama vēl pirms Londonas Grāmatu tirgus. Tā, piemēram, Baibas Dambergas dzejoļi nopublicēti žurnālā „Foreign Press”, savukārt paša Valta dzejoļu krājumu lībiešu un angļu valodās nolēmusi izdot britu izdevniecība „Francis Boutle”. Valts apliecina, ka lībiešu literatūras naratīvi nav tematiski iešaurināti, bet elpo pasaules ritmā.

Jūnija pirmajā nedēļā ar lībiešu dzejas krājumu „Trillium” iepazīstinās Baltijas studiju pētniekus Stenfordas universitātē, tiek strādāts arī pie tā, lai krājums iznāktu arī ar atdzejojumiem latviešu un krievu valodā. Paredzēts, ka 4. augustā dzejnieki ar krājumā iekļautajiem darbiem uzstāsies gadskārtējos Lībiešu svētkos Mazirbē.