Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā. Kulūras Rondo studijā  izstādes "Valsts pirms valsts. Atbrīvošanās gadsimts” autori vēstures pētnieki Mārtiņš Mintaurs un Jānis Šiliņš