Jauna valoda vai provokācija? Par fotogrāfiju kā aktuālu, kritisku, sociālpolitiski nozīmīgu un nepārtraukti mainīgu mediju pasākumos savā programmā runā Rīgas Fotomēnesis. Kultūras Rondo studijā par programmas kopainu pārrunājam ar Rīgas Fotomēneša rīkotājiem un māksliniekiem. Raidījuma viesi festivāla direktors Arnis Balčus, viens no galvenās izstādes "Jaunais šiks" kuratoriem Alnis Stakle un  Fotogrāfijas muzejā skatāmās izstādes "Vilna un zīds. Jaunā erotika" kuratore Jana Kukaine.

Festivāla centrālā izstāde "Jaunais šiks", kas aplūkojama Rīgas kongresu namā no 9. maija, vēsta par fotogrāfijas valodas un materialitātes stāvokļiem pēcpatiesības laikmetā, iezīmējot fotogrāfiju kā aktuālu, kritisku, sociālpolitiski nozīmīgu un nepārtraukti mainīgu mediju. Izstādē, kuras kuratori ir latviešu fotogrāfi Arnis Balčus un Alnis Stakle, piedalīsies 12 mākslinieki no Baltijas un tuvējā reģiona kaimiņvalstīm.

Savukārt izstāde "Vilna un zīds. Jaunā erotika" no 10. maija būs apskatāma Fotogrāfijas muzejā.

Kopš sengrieķu logosa vīrieša pieredze tika priviliģēta kā erotikas “visu lietu mērs”, sievietei atvēlot grezna futrāļa vai piepildāma trauka lomu. Šādu attiecību dinamiku mēdz uztvert kā “dabisku stāvokli”, piedēvējot dabai īpašības, kas raksturīgas tikai cilvēkiem. Vuajerisms, sadisms un mazohisms atspoguļo patriarhālās kultūras fantāzijas par seksuāli pieejamu, “karstu” sievieti un reizē – neziņu un bailes no viņas seksualitātes. Vai scenāriju iespējams pārrakstīt no jauna, atmetot veco paradigmu un ieviešot līdzvērtību un intīmo taisnīgumu arī erotikas praksē? Ar kritisku ironiju izstāde revidē fallocentrisko seksualitātes izpratni, piedāvājot jaunu erotikas definīciju, par kuras flagmaņiem kļūst vilna un zīds. To taktīlās īpašības ne tikai korelē ar sievišķās seksualitātes režīmu, bet arī paver ceļu atšķirīgām praksēm, pieredzēm un vēlmju dinamikai. Izstādē ietverts materiāls no Latvijas Fotogrāfijas muzeja arhīva (gan klasiķu, gan nezināmu autoru darbi), kā arī piedalās vairāki mūsdienu autori.