Līdz 6. maijam Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā skatāma Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde “Radīti, lai nezustu. Rakstniecības un mūzikas muzeja rokrakstu stāsti”.

Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM) aicina iepazīt muzejā glabāto rokrakstu dzīves, apjaust tajos piemītošo enerģiju, uztvert tos arī vizuāli - kā mākslas darbus. Un arī uztvert tos kā mūsu kultūras pieminekļus, īpaši tos, kuru saturs pazīstams jau vairākām lasītāju paaudzēm, piemēram, brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laikus”, Viļa Lāča “Zvejnieka dēlu”, Imanta Ziedoņa “Kurzemīti” un citus.

Maija vidū izstāde aizceļos uz Liepāju, bet Kultūras Rondo kopā ar izstādes kuratori Māru Eņģeli devās uz Madonu, lai kopīgi izsekotu ekspozīcijā iekļautajām rokrakstu liecībām, sarunas sākumā pievienojas arī Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore Līvija Zepa.