Tikko nosvinēta Dzintara Soduma dzimšanas diena – ar viņa arhīva nodošanu muzejam un balvu pasniegšanu Silvijai Bricei un Mārtiņam Zvīdriņam. Kultūras Rondo studijā grāmatas „Fudzi 161 km” autors - debitants literatūrā Mārtiņš Zvīdriņš un Dzintara Soduma arhīva pārzinātāja Rakstniecības un mūzikas muzejā Krista Anna Belševica.

13. maijā, Dzntar Soduma dzimšanas dienā, Rakstniecības un mūzikas muzejs saņēmis arī  izcilā rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma arhīvu.

„Arhīvs ietver daudz rokrakstu, piezīmju, daudz materiālu mapes, materiālus, ar kuriem strādājis, rakstot romānus vai tulkojot „Ulisu”,” atklāj Krista Anna Belševica.