„Hamleta vārdi” ir jaunākā grāmata par Oļģertu Kroderu, tās autore ir Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Vēsma Lēvalde. Kā “Hamlets" ietekmējis Krodera radošo darbību - Kultūras Rondo studijā pārrunājam ar monogrāfijas autori Vēsmu Lēvaldi un literatūras zinātnieku Benediktu Kalnaču.

“Nebija akadēmisku ambīciju no sākuma, bet doma par grāmatu gan,” tā par savu pētniecisko darbu bilst Vēsma Lēvalde. “Nosaukums nāca pēdējā brīdī. (..) Liekas, ka Kroders pateica priekšā."

""Hamleta vārdi" pilnīgi precīzi ietver to, par ko ir šī grāmata. Tas patiešām ir režisora darbs ar lugu tekstiem, citiem tekstiem. Hamlets ir centrālais dramaturģiskais darbs, ar kuru visu mūžu strādājis," vērtē Benedikts Kalnačs.

“Darbam pamatā Vēsmas promocijas darbs par Oļģertu Kroderu un teksts, ko viņa izstrādājusi, studējot Latvijas Universitātē doktorantūrā. Priecājos, ka pētījums pārtapis grāmatā, kas nav zaudējis akadēmisku pamatīgumu un nopietnu izpētes darbu, vienlaikus tā ir interesanta lasāmviela tiem, kurus interesē teātris saistībā ar literatūru un, protams, Oļģerts Kroders,” vērtē Benedikts Kalnačs.

"Oļģerts Kroders ir cilvēks, kam bijusi liela ietekme uz manas personības pasaules uzskata veidošanos, jo bija tā laime jau vidusskolas laikā iepazīties ar Liepājas teātri un Kroderu. Pēc vidusskolas sāku strādāt teātrī kā sufliere un rekvizitore, biju Krodera mēģinājumos klāt. Neklātienē studēju Universitātē. Krodera personība un erudīcija, atbalsts studijām grāmatu un skaidrojumu veidā kaut kur nogulsnējas," atklāj Vēsma Lēvalde.

"Tā ir grāmata par teātri, jo Vēsmas personiskā pieredze, tā ir ideāla forma, kā tai materializēties. Ir desmitiem izrāžu, kas redzētas. Tik daudz Krodera izrāžu nav skatījies neviens kritiķis. Līdz ar to tās ir “pilnīgi dzīvas”. Organisks materiāls Vēsmai. Pētnieciski atgriežoties pie materiāla, pie lugu tekstiem, skatoties, kā Kroders darbojies, lai to uz skatuves pasniegtu un tas būtu maksimāli iedarbīgi, lai uzrunātu. Sākumā bijusi teātra pazīšana un mīlestība," bilst Benedikts Kalnačs.

Vēsma Lēvalde ir redzējusi visus Oļģerta Krodera "Hamleta" iestudējumus: pirmais tapa 1971./ 72. gadā Valmieras teātrī, otrais - 1984. gadā Liepājas teātrī, trešais -  Nacionālā teātrī 1997. gadā un ceturtais 2008. gadā Valmieras teātrī.

“Hamlets viņam ir kā atskaites punkts noteiktā periodā, kur koncentrējas viņa laikmeta izjūta, viņa izpratne par to, kas šobrīd pasaulē notiek. Hamlets ir kā medijs, caur kuru var vislabāk izpaust,” vērtē Vēsma Lēvalde. "Interesantākā pētnieciskā darba daļa - meklēt Hamleta refleksijas. Kroders pats uzskatīja, ka visa dramaturģija pēc “Hamleta” ir dažādas tā variācijas.

Sava daļa nopietnības tajā ir. Tas bija izaicinājums, to bija visgrūtāk akadēmiski pierādīt, ka tam ir pamats. Hamleta refleksijas ir interesantas, jo ir saskares punkti autoru līmenī, skatuves interpretācijas līmenī. Katrā Hamleta periodā citi darbi, ko Kroders ir iestudējis, tajos ir jūtama tā pati laikmeta noskaņa aktualitātes, tie paši akcenti."