Šovakar Ilūkstes novada Dvietes palieņu pļavās notiks pirmā Dabas Koncertzāle, kas šogad veltīta augsnes dižsliekai. Tomēr Dvietes palieņu pļavas ir visai daudzveidīgs un īpašs dabas objekts. Dvietes dabas parka tūrisma organizatore Benita Štrausa atklāj aizsargājamo palieņu pļavu burvību, vērienīgo pavasara plūdu nozīmi, cik daudz un kādas augu un putnu sugas sastopamas dabas parkā “Dvietes paliene”, kā arī interesantus faktus par noteikumiem, kas valda Dvietes palieņu pļavās mītošo savvaļas govju un zirgu baros. Piemēram: Neticami! Bet fakts, govju baros tiek veidoti pat teliņu bērnudārzi ar auklēm.