Pēc Latvijas valsts ceļu informācijas Reģionālās attīstības indikatoru modulī, Latvijā 2016. gadā bija 1068 tilti.

No tiem visvairāk – 81 tilts – ir Rīgā, tad seko Jelgavas novads (75), Limbažu novads (35). Smiltenes novads (30) un Kuldīgas novads (28).

Neviena tilta pēc šiem datiem nav Mērsraga, Salaspils un Aizkraukles novados. Tikai viens tilts ir 15 novados (Ādažu novads, Baldones novads, Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Siguldas novads, Stopiņu novads, Līgatnes novads, Priekuļu novads, Viesītes novads, Baltinavas novads, Ciblas novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads un Vaiņodes novads).