Ozolniekos uzcēlta liela šķeldas katlu māja, bet iedzīvotāji nav apmierināti ar iespējamo cenu pieaugumu siltumam. Zvanām laikraksta "Zemgales Ziņas" galvenajai redaktorei Agnesei Leiburgai.