Pirmajai Latvijas pašnoteikšanās deklarācijai 100. 5.daļa - kāda bija tālākā Latviešu pagaidu nacionālās padomes darbība visu 1918.gadu.