Āža ragam ir savdabīga vieta latviešu tradicionālajā kultūrā. Instrumenta izejmateriāls ir āža vai buka ragi, no kuriem izņem mīksto daļu un tālāk nogriež smailo galu. Tad iegriež piemutni un izurbj vai iededzina 2 -3 caurumus pašā ragā. Instrumenta pūšanai vajadzīgs liels spēks. Tautas tradīcija saka, ka šo instrumentu pūš tikai tas, kurš nobriedis sievas ņemšanai un tā arī paziņo savai iecerētajai, ka taisās ar viņu precēties. Āža raga taurēšana bija ierasta pirms kāzām, pirms vedībām pavasarī un vasarā klusos vakaros.

Āžrags spēlēts arī ganu gaitās. Gani taurēja, lai paziņotu par savu atrašanās vietu, īpaši, ja nāca launaga laiks, lai mājas meitas zina, kur nest to launagu. Tāpat taisīja arī lielākus taurēšanas instrumentus kā bērza tāss.