Svilpaunieks ir instruments, kuru keramiķi ir ļoti iecienījuši un Latgales pusē bijis pat tāds uzskats, ka mācoties podnieka amatu, pirmais, kas jāizgatavo ir tieši šāds svilpaunieks un tikai tad var ķerties klāt podu gatavošanai. Ar svilpauniekiem saistītas arī īpašas tradīcijas Latgales pusē, piemēram, Ušpeļu dzimtā uz alus krūkas ir iestrādāts svilpaunieks un kad vīriem beidzies alus, tad svilpa, lai sieva nes jaunas alus krūkas.

Kurzemes pusē šo instrumentu gan vairāk sauc par pīlīti, jo tiešām instrumentam ir raksturīga putna forma un arī to spēlējot dzirdam putna balss atdarinājumu. Svilpaunieka izmērs nosaka arī instrumenta skaņas atšķirības.