Cikls "Radio darbinieki stāsta savas mīļākās vakara pasakas". Latvijas Radio 2 direktors Armīns Ronis lasa Imanta Ziedoņa "Melno pasaku". Šī ir priecīga pasaka, lai arī melna, un šis ir labs laiks, lai to iztēlotos.