Bēdz, Jānīt, bēdz Jānīt, Pēter's nak, Pēter's, nāk!

Vasaras saulgriežus jeb Jāņus latvieši svētī trīs dienas un trīs naktis, un līgo līdz pat Pēteriem. Tāpēc raidījumā Laikarata riti aicinām atlīgot kopā ar tradicionālās dziedāšanas kopas "Burdons" dziedātājiem: Valdu Vītolu, Zoju Heimrāti, Margu Stalti, Ivetu un Vidvudu Medeņiem.

Līgotnes Latvijas radio 7.studijā ieskaņojis skaņu režisors Māris Lācis.