Kas bij' grēku padarījis, sargā savu muguriņu,

Kas no ļauna nezināja, tas dziesmiņu trallināja.

Šī gada K. Barona konference, kuru rīkoja LU Latviešu folkloras krātuve, bija veltīta folkloras sociālās, reliģiskās un nacionālās funkcionalitātes un valstiskā nozīmīguma izvērtējumam. Kādus atklājumus un secinājumus konferencē sniedza Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore Angelika Juško-Stekele, pētot koncepta grēks lietojumu latgaliešu pasakās, dzirdēsit raidījumā Laikarata riti.