Dod, Dieviņ, saules gaismu, dzen lietiņu jūriņā,

Lai iekūra Jāņa bērni kalnā Jāņa uguntiņu.

Tautas pūrā ir tūkstošiem līgotņu, katram svētku brīdim sava. Par īpašiem svētku brīžiem Jāņos stāsta tradicionālās dziedāšanas kopas "Burdons" dalībnieces.