Pūti, pūti, Ziemelīti, pašā Bluķa vakarā, lai var kurt lielu guni, bluķi velt ugunī! Dažām tautām ir tradīcija bluķi turēt mājās jau mēnesi pirms Ziemassvētkiem, to palaikam ieperot, lai Ziemassvētku vakarā bluķī atrastu riekstus un dažādus citus kārumus. Latvieši Amerikā, pirms bluķa sadedzināšanas, bluķī katrs iecērt vienu reizi ar cirvi, tā it kā atstājot bluķī kādu no savām sliktajām īpašībām. Kāpēc Latvijā latvieši velk bluķi no mājas uz māju un pēc tam to sadedzina, raidījuma vadītāja Iveta Medene iztaujā folkloristi Inesi Krūmiņu un mākslas zinātnieku Guntaru Zaķi, lai kopā piedzīvotu bluķa vilkšanas mistēriju