Vēzi, vēzi, sukā galvu, nu jās tavi precinieki:

Līdaciņa, gludgalvīte, sedlo savu kumeliņu.

Klāt rudens - agrākos laikos visīstenākais kāzu svinēšanas laiks. Precību un kāzu dziesmās tautā atpazīstamākie simboliskie dabas tēlu pāri ir: ozols - liepa, vilks - kaza, vanags - irbe, bet kā vēzis un gulbis tautas dziesmās ticis līgavas godā un līdaka - gan līgava, gan līgavainis, jautājam filoloģijas doktorei Beatrisei Reidzānei šīs svētdienas raidījumā Laikarata riti.