Raidījums Latvija stāsti Latvijas simtgadei šoreiz ciemojas pie mežsaimnieku ģimenes - Lienītes un Anda Ozoliņiem Rucavas novada Dunikas pagastā.

Andis ir Dienvidkurzemes virsmežniecības Liepājas nodaļas vecākais mežzinis, arī Lienīte 27 gadus bija mežsardze. Bet tagad kopā ar dēlu Mārtiņu viņa strādā savā mikrouzņēmumā un dasto un stigo privātos mežus.

Lienīte Ozoliņa kopā ar dēliem arī atjauno laipas vienā no garākajām purva takām Latvijā - 4,8 km garajā Dunikas purva takā un ir gide.