18.novembra raidījumā aicinām uz tikšanos Latvijas Radio 1.studijā, kur pulcējās raidījuma Latvijas stāsti Latvijas simtgadei dalībnieki, viņu ģimenes locekļi un Valsts prezidents Raimonds Vējonis, lai svētku noskaņā novērtētu un izceltu paveikto, pasniegtu balvas un noklausītos Raimonda Paula un Dināras Rudānes koncertu.

Latvijas Radio 1 raidījuma Latvijas stāsti Latvijas simtgadei fotogrāfija, kurā redzami raidījuma dalībnieki, viesi un Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, iekļauta Latvijas Valsts vēstures muzeja radītajā digitālajā „Gadsimta albumā”.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis balvu pasniedza Medņu ģimenei no Saldus novada Jaunlutriņu pagasta „Lapeniekiem”. Tēvs Imants ar dēliem Māri un Modri audzē graudus un rapsi, mamma Sandra ir Jaunlutriņu amatierteātra režisore un Latvijas simtgadei par godu iestādījusi savā dārzā 100 peoniju šķirnes.Uz pasākumu ieradās 13 dzimtas pārstāvji – vecāki ar 2 dēliem, meitu un viņu ģimenēm un 5 mazbērniem.

Latvijas Radio balvu saņēma Rita un Juris Skrējāni no Jēkabpils novada Rubenes pagasta „Gulbjiem”. Rita gatavo sēļu ēdienus un ar tiem cienā tūristus, savukārt, Juris visiem rāda senču darba rīkus, kas saglabājušies arī karu un izsūtīšanu laikā.

Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts meži savu simpātiju balvu piešķīra Valdim un Zentai Štokmaņiem no Ikšķiles. Valdis, ilgus gadus strādādams meža nozares mācību centrā Ogrē, mācījis daudzas mežsaimnieku paaudzes.

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs balvu pasniedza Igoram Viktorovam un Lijai Galvanovskai no Ogres. Igors trenējis bokserus Dānijā, bet tagad bez maksas trenē Ogres jauniešus. Lija 52 gadus nostrādājusi kultūras jomā.

Latvijas Radio balvu saņēma Olga un Aivars Jirjeni no Auces novada Ukru pagasta „Sīpiņiem”. Viņi pirms 5 gadiem atgriezušies Aivara senču īpašumā Lietuvas pierobežā, kur 100 briežu bars apēd kviešus. Olga audzē putnus un govis, viņai ir arī siltumnīcas, bet pavasarī viņa vecajā maizes krāsnī ceps maizi.

Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības balvu saņēma Jānis un Valts Grasbergi. Viņi uzbūvējuši divas modernas nepiesietās turēšanas fermas un daļu no saražotā piena pārstrādā piena produktos, ko ar saviem busiņiem aizved klientiem.

Latvijas Radio balvu saņēma jaunā keramiķe Kristīne Nicmane no Preiļu novada Aizkalnes pagasta „Apgaitām”, kas šogad izveidojusi savu uzņēmumu „Jašas podi”.

Latvijas Pašvaldību savienība savu balvu pasniedza Artim un Kristīnei Šimpermaņiem no Kuldīgas. Kristīne strādā bibliotēkā, Artis – „Latvijas pastā”, bet viņa vaļasprieks ir muzicēšana grupā „Rumbas kvartets”. Abi uzskata, ka mazpilsēta ir īstā vieta, kur audzināt bērnus.

Izdevniecība Latvijas mediji savu balvu pasniedza Skaidrītei Urbānei no Tērvetes novada Bukaišu pagasta, kas līdz Latvijas simtgadei apņēmusies uzmērīt visus pagasta dižkokus. Viņa vada arī vides pulciņu un skaita stārķu ligzdas.