Kā vēsta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, Latvijā ir reģistrēti 55 635 Jāņi. Tas ir apmēram tik pat, cik Jūrmalā iedzīvotāju. Tādēļ šīs svētdienas Lieliskais Piecnieks bijis īpašs - tajā viesojušies un pareizās atbildes uz jautājumiem meklējuši četri Latvijas radio Jāņi - Jānis Siksnis, Jānis Krops, Jānis Ramāns un Jānis Lācis. Spēli vada Ivo Krumholcs.