Mūsu tuvākās kaimiņu valstis ir Lietuva un Igaunija. Tuvi valodā, garā, vēsturē, neatkarībā un šī brīža ārpolitikā. Uz vārdu Baltija atsauksies ikviens no trim šo zemju cilvēkiem. Vai iespējama vēl lielāka šo trīs valstu kopība, prāta un gara simbioze, vaicājam Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājai, bijušā Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa sievai, latvietei Ievai Ilvesai.