„Glābiet bērnus” darbības pamatprincips - censties nodrošināt bērnu tiesības tur, kur to valsts vai pašvaldības nav izdarījušas Tā ir tipiska pilotprojektu organizācija, kura ar saviem brīvprātīgajiem aizpildījusi tukšās nišas - dibinājusi pirmo uzticības telefonu bērniem, pirmo rehabilitācijas centru bērniem, kuri cietuši no seksuālas vardarbības, pirmās grāmatas par bērnu invalīdu kopšanu, radījusi palīdzības sistēmu bērniem cietumos, aizsākusi ilggadīgu kampaņu bērnu aizsardzībai pret visa veida vardarbību. Kādā pārdomu reizē „Glābiet bērnus” dibinātāja un valdes locekle Inguna Ebela teikusi:

Es esmu ļoti pateicīga providencei, jo tā mani vienmēr aizvedusi iepriekš pilnīgi neparedzamos virzienos, kur esmu varējusi būt noderīga. Galvenais, ka tas man pašai sagādā ārkārtīgi lielu prieku, jo tas ir traki interesanti, ka situācijas, ko savulaik esmu uztvērusi kā ļoti negatīvas, kā visu cerību un profesijas izvēles sabrukumu, beigās pārvēršas pozitīvās.