Latvija ieņem trešo vietu pasaulē ieslodzīto skaita ziņā uz iedzīvotāju skaitu, kas parāda, ka ir nepieciešama sabiedrības atveseļošana. Lai tā varētu notikt, ieslodzītie jāuzlūko kā cilvēki, kas dzīvojuši sabiedrībā un kļuvuši par noziedzniekiem. Ir jānošķir izdarītais ļaunums no paša cilvēka, jo mēs katrs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Ieslodzītais ir sabiedrības loceklis, un par viņu jāuzņemas atbildība gan Baznīcai, gan valstij. Cietuma pastorālajā kalpošanā iesaistīto uzdevums ir nest mieru, cerību un brīvības vēsti. Tāpēc Mārtiņš Krūklis ir radījis sociālo uzņēmumu “Svētā Lūka darbnīca”, kas nodarbina bijušos ieslodzītos, ļaujot viņiem kļūt no nodokļu patērētājiem par nodokļu maksātajiem. Tā viņi vairo kopējo labklājību un drošību sabiedrībā. Jau tagad cilvēkiem ir iespēja nodarboties ar programmēšanu, dažādu dizaina darbu izstrādi, nākotnē darbības jomas plānots paplašināt. Monopola viesis Latvijas Romas katoļu baznīcas Cietuma kapelānu dienesta vadītājs Mārtiņš Krūklis.