Latvijas Kristīgajā akadēmijā studiju programmas ir balstītas pētniecībā un organizētas inovatīvas starpdisciplināras izpētes ietvarā. Programmas ir elastīgas un individuāli pielāgotas studenta iespējām tās apgūt. Akadēmija atjaunoja savu studiju darba vīziju 2010. gadā. Jaunais redzējums nenozīmē iepriekšējā atcelšanu, bet, gluži otrādi, to centrēja uz Akadēmijas studiju darba galveno uzdevumu  - "Individuāla studiju darba vadība katram studentam". Tas praktiski nozīmē mācībspēka lielāku atbildību par katra studenta zināšanu kvalitāti. Kādā pārdomu reizē Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane rakstījusi: „Cilvēkam jāapzinās, ka viņš zina tikai daļu no visas pasaules realitātes. Cilvēka iespējas uzņemt zināšanas ir ierobežotas un tām ir jābūt ierobežotām. Ir labi, ja cilvēks saprot, ka viss, ko es zinu, ir tikai daļa no visa. Sociālie un politiskie pārpratumi ro­das tieši tādēļ, ka cilvēki rīkojas tā, it kā zinātu visu. Ēd no laba un ļauna, un ar daļējām zināšanām nosp­rauž absolūtus mērogus.”