Mēs katrs varam būt varonis savā zemē, tā pasniedzot lielāko dāvanu savai valstij. Kosmopolītisms vai lauku sēta - kāda varētu būt mūsu nākotne, jautājam šī vakara Monopola viesim - Mazirbes ev. lut. draudzes mācītājam Kārlim Irbem.