Fonda “Mākslai vajag telpu” mērķis ir panākt 20. gadsimta otrās puses mākslas muzeja izveidi Rīgā, lai vienkopus un pastāvīgi izstādītu mākslas darbus, kas tapuši no 1945. līdz 1991. gadam, un radītu pilnvērtīgu priekšstatu par Latvijas mākslas mantojumu. Katrīna Jaunupe ir fonda dibinātāja un viena no idejas autorēm. Viņa uzskata: „Mums ir tādas bagātības – savu mākslu nedrīkstam slēpt kastēs, atstāt novārtā. Tai jābūt redzamai, pieejamai. Ir vēl daudz neatrisinātu jautājumu, bet ar kaut ko ir jāsāk. Mēs sākam ar muzeju.”