Beziepakojuma veikals. Zero Waste. Iespējams pavisam tuvā nākotnē šos vārdus sabiedrība dzirdēs arvien vairāk. Tāpēc šī vakara Monopols ir nepacietīgs un grib uzzināt pirmais par jauno tirgošanās veidu. Mūsu viešņa mikrobioloģe, viena no beziepakojuma veikala “Turza” idejas autorēm Ilze Blāķe.