Dziesmu un deju svētku izpilddirektores Evas Juhņēvičas izglītība, pieredze un darbaspējas neliek apšaubīt to, ka viņa ir īstais cilvēks īstajā vietā. Pārdomās pirms svētkiem Eva stāsta: „Cilvēkiem šodien ir ļoti svarīgi sajust savu piederību. Arī pati dziesmu svētku kustība attīstās, vairāk nekā 15% Latvijas iedzīvotāju ir aktīvie dalībnieki, bet vēl katram no viņiem mājās ir ģimene, draugi, kolēģi. Vajadzība pēc piederības Latvijai, lielākam simbolam ir šā laikmeta iezīme. Šie svētki, ņemot vērā gan lielo interesi no visas Latvijas un pasaules, gan dalībnieku skaitu, apliecina, ka mums tie ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Mērķis jau mums visiem ir viens - lai mēs attīstītos, būtu veselīga tauta, lai mēs smaidītu un mācētu priecāties. Un priecāties vari, kad tev pašam ir labi, taviem tuvajiem ir labi un ir labi tur, kur tu dzīvo.”