Vija Eniņa ir farmācijas doktore, daudzu publikāciju un grāmatu autore, aktīva Latvijas Farmaceitu biedrības biedre un Grindeļa prēmijas laureāte; līdz 2011. gadam bija Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore. “Ir sens teiciens – visu to, kas cilvēkam ir visvajadzīgākais, Dievs ir nolicis viņam zem kājām,” saka farmaceite Vija Eniņa. Nupat klajā nākusi farmācijas doktores grāmata “Veselība pie mājas sliekšņa” par 100 populārākajiem ārstniecības augiem Latvijā. Lai arī grāmatas par ārstniecības augiem ne retums parādās grāmatnīcu plauktos, tās nemainīgi ir ļoti populāras lasītāju vidū. Profesore uzskata, ka latvieši grib lasīt divās izpratnēs - grib lasīt par ārstniecības augiem un grib lasīt ārstniecības augus.